می 2023

ژانویه 2023

فلزیاب تفکیک کیلو هرتز

توسط |2023-01-13T23:42:45+03:30ژانویه 13th, 2023|فلزیاب|

در بعضی از فلزیاب ها انتنی یا فلزیاب های تصویری که بعنوان فلزیاب تفکیک دار معرفی میگردد از تنظیمات تفکیک بصورت کلید تعیین هرتز و کیلوهرتز یا کلید مد انتخاب یا کلید انتخاب شکل موج [...]

فلزیاب فرکانسی و حسن تفکیک عدد وی دی ای

توسط |2023-01-06T09:46:58+03:30ژانویه 6th, 2023|دسته‌بندی نشده|

در یابنده فرکانسی از نوع آنتنی یا تصویری جریان وجود فرکانس در انتشار دارای تعادل در حرکت است زیرا انرژی و تشعشع دارای میدان ثابت الکترو مغناطیس نشات گرفته از میدان الکتریکی با بار الکتریکی [...]

دسامبر 2022

فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی نفوذ به میدان ها

توسط |2022-12-04T15:33:12+03:30دسامبر 4th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

جریان طبقات فرکانس رادارها فرکانسی یا یابنده فرکانسی با اصول باند رادار از فرکانس پایین تا فرکانس بالا به نسبت نوع کاربرد مدار رادار هوایی یا رادار زمینی دستی یا یابنده یا فلزیاب یا معدن [...]

نوامبر 2022

فلزیاب مغناطیسی جریان انتقال گردابی جذبی

توسط |2022-11-24T20:05:40+03:30نوامبر 24th, 2022|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی در جریان جستجو میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی را انتشار داده و وضعیت انتشار مغناطیس چون بار الکتریکی منفی بالایی دارا است توان تشخیص انواع فلزات و منابع دارای [...]