جولای 2023

فلزیاب مغناطیسی بازتاب ترکیب میدانی

توسط |2023-07-16T11:51:00+04:30جولای 16th, 2023|فلزیاب پالسی|

میدان مغناطیس منتشره از ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیس یا فانکشن ژنراتور یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب تی ار یا فلزیاب وی ال اف و .... که با شکل موج مغناطیسی یا [...]

ژانویه 2023

فلزیاب پالسی یا مغناطیسی فقط تفکیک طلا

توسط |2023-01-11T22:34:37+03:30ژانویه 11th, 2023|فلزیاب پالسی|

در بعضی سیستمهای یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا تی ار و ..... یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی ابراز میگردد [...]

دسامبر 2022

فلزیاب مغناطیسی محیط زمین

توسط |2022-12-13T17:18:17+03:30دسامبر 13th, 2022|فلزیاب پالسی|

زمین آلوده و تغییرات لایه های زمین بر روی جریان مغناطیس اثر مستقیم میگذارد از آنجا که میدان مغناطیس زمین و بیشتر منابع میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی دارند و در میدان مغناطیس سرجستجوگر [...]

نوامبر 2022

فلزیاب مغناطیسی توقع تفکیک طلا عمق

توسط |2022-11-13T14:23:00+03:30نوامبر 13th, 2022|فلزیاب پالسی|

نمیتوان از یک یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تر ار و .... یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی توقع داشت [...]

سپتامبر 2022

جولای 2022

ژوئن 2022

نمایش مطالب بیشتر