فوریه 2023

ژانویه 2023

اصول ردیاب زدن

توسط |2023-01-22T19:51:38+03:30ژانویه 22nd, 2023|ردیاب طلا|

اصول ردیاب زدن در جریان مختصات یابی شرایط خاص و علمی و عملی خود را دارد و کار علمی و عملی با فلزیاب آنتنی یا ردیاب آنتنی زمانی قابلیت کاربردی دارد که مدار آن ردیاب [...]

اکتبر 2021

سپتامبر 2021

ژوئن 2021

فلزیاب حفره

توسط |2021-06-12T20:53:30+04:30ژوئن 12th, 2021|ردیاب طلا|

حفره یا تغییرات زمین که دارای مقاومت پائین تر میباشد از عواملی است که موجبات واکنش در سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی میگردد فلزیاب که دارای تنظیمات تفکیک و تشخیص DISCRIMINATION با عدد VDI [...]

نمایش مطالب بیشتر