انرژی تشعشع حرارت فرکانس مادون قرمز

توسط |2021-10-14T22:01:29+03:30اکتبر 14th, 2021|ردیاب طلا|

فرکانس فلزات حاصل از جریان حرکت الکترونی است که ایجاد انرژی مینماید و انرژی حاصل از حرکت الکترونی در بین طبقات یا انتقال در بین یا از لایه ای به لایه دیگر است و انرژی پدید آمده بطور ذاتی حرارت یا دما خاص خود را شکل داده و این جریان حرکت انرژی متعلق به الکترون بطور طبیعی حرارت داشته و انرژی و حرارت میتواند تشعشع را پدید آورده و انرژی و تشعشع قالب فرکانس را شکل می دهد و حرارت و انرژی و تشعشع میتوانند جریانات الکترو مغناطیس را نیز شکل داده و مادون قرمز را بوجود آورد و در همین جریان حرکت و جابجائی در بین لایه ها یا بین طبقه تا طبقه دیگر وضعیت موج فرکانسی با تراکم هر لایه بیشتر از لایه قبل شکل گرفته و جریان الکترون ایستا در طبقات بالا دستی که دارای انرژی و تشعشع و حرارت و مادون قرمز یا فرکانس است میتواند موج فرکانسی را در طبقات اخرین الکترون شکل دهد و در شعاع اتمی وضعیت موج سه بعدی از الکترون های ایستا حاصل شود و جریان میدانها الکتریکی پدید آمده و میتواند امواج الکترو مغناطیس را نیز پدید آورد
میزان فرکانس موجود در فلزات یا منابع یا مواد به نوع ان فلز یا ماده یا عنصر یا مواد بستگی داشته و میزان حرارت یا ترکیب مغناطیسی یا غیر مغناطیسی یا وضعیت ساختار مولکولی ان منابع یا مواد یا فلزات در نوع فرکانس و بازتاب ان اثر مستقیم دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.