آوریل 2023

فلزیاب فرکانسی تابش الکترومغناطیس فرو سرخ طلا

توسط |2023-04-01T16:49:19+04:30آوریل 1st, 2023|فلزیاب فرکانسی|

تابش میدان الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز طلا دارای بار الکتریکی مثبت است و این تابش در وضعیت مسیر حرکت میدان طلا به اطراف شکل میگیرد و انرژی مربوط به میدان طلا تا ان محدوده [...]