سپتامبر 2022

رادار فرکانسی فلزیاب فرکانسی غالب شدن بر میدان مغناطیس آهنربا

توسط |2022-09-26T21:00:28+03:30سپتامبر 26th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

هر میدانی تحت فشار میدان فرکانس رادار فرکانسی با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت قرار بگیرد جریان اصلی میدان خودش از دست می دهد و با وجود شکل گیری موج سه بعدی در [...]