ژانویه 2021

فلزیاب واکنش مادون قرمز

توسط |2021-01-18T09:31:27+03:30ژانویه 18th, 2021|فلزیاب|

با توجه به انکه هر منبع یا فلز یا طلا دارای انرژی و تشعشع و حرارت است ترکیب مادون قرمز نیز از وضعیت حرارت مربوط به انرژی و تشعشع پدید می اید و تششعات الکترو [...]