مارس 2021

فلزیاب جابجائی مادون قرمز

توسط |2021-03-17T21:08:19+03:30مارس 17th, 2021|فلزیاب|

امواج و فرکانس مادون قرمز قابلیت حرکت را داشته و مدار فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب جذبی از این جریان انتشار یا بازتاب برای تشخیص و تفکیک بهره میبرد هر فلز یا [...]