مارس 2023

فلزیاب مدارات طراحی با اصول رادار فرکانسی

توسط |2023-03-02T21:07:50+03:30مارس 2nd, 2023|فلزیاب فرکانسی|

انتشار فرکانس از طریق مدارات مربوط به رادار فرکانسی از نظر کار کردن متفاوت از مدارهای دیگر انتشار دهنده فرکانسی در امورات دیگر است  و مدارات رادار فرکانسی در انتشار فرکانس دارای میدان های خاص [...]