ژانویه 2021

فلزیاب پرآب بار دار نمودن

توسط |2021-01-15T09:56:51+03:30ژانویه 15th, 2021|فلزیاب|

در کل طلا را نمیتوان در شرایط مغناطیسی یا آهنربائی قرار داده یا تبدیل به وضعیت آهنربائی یا مغناطیسی تحت شرایط عوامل دیگر یا عوامل بیرونی نموده در زمانیکه با پرآب یا هر وسیله ای [...]