می 2022

پراب بار دار نمودن زمین

توسط |2022-05-26T20:52:23+04:30می 26th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب باردار نمودن زمین با پراب در صورتیکه زمین را با یک عامل دیگر از نوع جریان میدان الکترو مغناطیس یا ولتاژ یا مغناطیس با پراب باردار نمائید نیرو وارد بر زمین میتواند جریان بازتاب [...]