آوریل 2021

فلزیاب مغناطیس بالاگذر ناپایدار

توسط |2021-04-09T17:15:03+04:30آوریل 9th, 2021|فلزیاب فرکانسی|

از دید فلزیاب مغناطیس بالاگذر در صحنه کار بیشتر از وارد نمودن نیرو بین مواد معدنی و منابع دارای کربن یا جریانات پوسیدگی فلزات یا تغییرات پدید امده توسط بشر بر یکدیگر میباشد که نوسان [...]