ژوئن 2022

حذف ذرات فلزیاب فرکانسی با خواص فرکانسی

توسط |2022-06-08T11:54:34+04:30ژوئن 8th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فلزیاب فرکانسی حذف از طریق خواص فرکانسی وقتیکه فرکانس در شرایط مدار متعلق به رادار منتشر میگردد میتواند از هر منبع و مانعی عبور نموده یا در جریان حرکت بر میدان دیگر منابع یا موانع [...]