نوامبر 2022

فلزیاب فرکانسی میدان فرکانس الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت

توسط |2022-11-06T15:44:23+03:30نوامبر 6th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

در جریان شکل گیری میدان ها شرایط نوترون و الکترون و پروتون در وضعیت بار الکتریکی اثر بالایی دارد و پروتون بالاتر از الکترون باشد بار الکتریکی مثبت شکل میگیرد و فرکانس در صورتیکه وضعیت [...]