ژانویه 2022

فلزیاب مغناطیسی تصویری

توسط |2022-01-30T20:04:34+03:30ژانویه 30th, 2022|فلزیاب|

یابنده های تصویری یا اسکنر تصویری یا فلزیاب تصویری با اصول رادار تصویری عمل مینماید و رادار با شرایط فرکانس قابلیت تشخیص اهداف و فلزات و هواپیما را دارا میگردد و یابنده فرکانسی را میتوان [...]