آوریل 2024

مگنتومتر خطا زمین جای طلا نقره

توسط |2024-04-11T20:39:03+04:30آوریل 11th, 2024|مگنتومتر|

مگنتومتر طلا و نقره را تشخیص نمی دهد که بتوان ابراز نمود روشی برای جلوگیری از خطا مگنتومتر وجود دارد مگنتومتر تغییرات فشار مغناطیس را تشخیص می دهد که بیشتر سنگ و کانیها این فشار [...]

ژانویه 2024

جی پی ار مگنتومتر یون یاب

توسط |2024-01-31T10:09:33+03:30ژانویه 31st, 2024|مگنتومتر|

سیستمهای مغناطیسی یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا مدار طراحی شده طبق اصول رادار با فرکانس پایین و مولتی فرکانس نمیباشد و سیستمهای مغناطیسی یا مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا در اصل جی [...]

فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی میان مشترک سنسور فرکانسی

توسط |2024-01-28T16:10:00+03:30ژانویه 28th, 2024|فلزیاب فرکانسی|

در سنسور های فرکانسی از هر نوع و مدلی که باشد شرایط فرکانس حاکم است و جریان فرکانس در میدان خود میدان الکترو مغناطیس را دارا است و در فرکانس اصلی مدار رادار فرکانسی یا [...]

دسامبر 2023

مگنتومتر طراحی برای تفکیک و تبعیض طلا

توسط |2023-12-25T17:30:10+03:30دسامبر 25th, 2023|مگنتومتر|

مگنتومترطراحی شده برای تشخیص فشار جریان مغناطیس پرتراکم میباشد و طلا یا فلزات دیا مغناطیس هیچ وقت مغناطیسی نمیشوند و هیچ فلز دیا مغناطیسی مانند طلا و نقره دارای میدان مغناطیس پرتراکم نمیباشد در نتیجه [...]

می 2022

مگنتومتر میدان طلا را نمیگیرد

توسط |2022-05-12T08:17:33+04:30می 12th, 2022|فلزیاب|

مگنتومتر یون یاب تشخیص میدان همه منابع و فلزات جریان میدان الکتریکی یا مغناطیسی یا شرایط یون خود را دارند و یابند یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب باید به نسبت قدرت [...]

فوریه 2021