آوریل 2021

فلزیاب سیگنال متفاوت

توسط |2021-04-23T21:39:07+04:30آوریل 23rd, 2021|فلزیاب فرکانسی|

هر فلز یا هدف یا طلا یا منبع و مواد معدنی در جریان ذات شکلی خود از نظر مولکولی و بار الکتریکی دارای جریان انرژی پایدار یا غیر پایدار خود میباشد و وضعیت پایداری انرژی [...]