دسامبر 2020

فلزیاب انرژی فرکانس فلزات

توسط |2020-12-05T20:27:32+03:30دسامبر 5th, 2020|فلزیاب|

فرکانس فلزات حاصل از جریان حرکت الکترونی است که ایجاد انرژی مینماید و انرژی حاصل از حرکت الکترونی در طبقات است و انرژی پدید آمده حرارت یا دما خاص خود را داشته و این جریان [...]