دسامبر 2023

فلزیاب تفکیک میدان طلا

توسط |2023-12-03T14:09:15+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

فلزیاب یا یابنده از هر نوع که باشد طبق اصول علمی باید در حین تست قدرت تفکیک و تبعیض فلزات را داشته باشد بویژه توان تفکیک و تبعیض طلا را در عمق داشته باشد

اکتبر 2020

فلزیاب جریان هم شکل

توسط |2020-10-26T11:11:55+03:30اکتبر 26th, 2020|فلزیاب|

جریان هم شکل یا سیگنال هم شکل یا سیگنال نزدیک به هم میتواند از شرایط متفاوت مغناطیسی یا الکتریکی باشد و تداخل علائم یا سیگنال ها حفره مغناطیسی یا جریانات مغناطیسی یا الکتریکی ترکیب شده [...]