مارس 2024

فوریه 2024

حفره یاب

توسط |2024-02-12T16:05:07+03:30فوریه 12th, 2024|فلزیاب|

سیستم حفره یاب باید تنظیمات خاص تشخیص حفره و چاه و کانال و مسیر و جای دست خورده و دهنه را بصورت مجزا دارا باشد و این خصوصیات در تفکیک و تبعیض با فرکانس طبق [...]

ژانویه 2023

فلزیاب مواد متضاد

توسط |2023-01-13T23:26:34+03:30ژانویه 13th, 2023|فلزیاب|

منابع متضاد با حرارت بالا فلزیاب ها تصویری یا فلزیاب انتنی یا هر نوع فلزیاب را در تشخیص تونل یا چاه یا کانل یا حفره یا جای دست خورده به خطا می اندازد و فلزیاب [...]

اکتبر 2022

ژانویه 2022

فلزیاب زمین تغییرات متفاوت

توسط |2022-01-01T10:38:01+03:30ژانویه 1st, 2022|فلزیاب|

حرکت با سرجستجوگر یا سنسور یا کوئل یا لوپ یا هر عامل انتقال دهند جریان و مغناطیس و انرژی و فرکانس به زمین یا اطراف یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب [...]

اکتبر 2021

آوریل 2021

اکتبر 2020

فلزیاب تغییرات زمین شبیه حفره

توسط |2020-10-20T13:06:05+03:30اکتبر 20th, 2020|فلزیاب|

از دید فلزیاب تغییرات در وضعیت زمین میتواند شبیه حفره یا جای دست خورده باشد و این تغییرات در جریان جابجائی نیرو بین خود و اطراف خود بارهای الکتریکی با شرایط متفاوت و میدان مغناطیس [...]

جولای 2020

فلزیاب هم جهتی با مولکول طلا

توسط |2020-07-08T10:42:53+04:30جولای 8th, 2020|فلزیاب|

ان دسته از منابع و مواد معدنی که در حالت وضعیت جذب پذیری میباشد در موقعیت هم جهتی با مولکول طلا قرار گرفته و شرایط بار الکترونی و الکتریکی طلا را جذب نموده و همین [...]

نمایش مطالب بیشتر