ژانویه 2023

فلزیاب فرکانسی تشخیص تراکم میدان عامل خطا

توسط |2023-01-27T13:07:09+03:30ژانویه 27th, 2023|فلزیاب|

یابنده یا ردیاب یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع فرکانسی با توجه به آنکه با جریان فرکانسی متعلق به رادار فرکانسی و انتشار فرکانس پایین با میدان الکترومغناطیس با بار [...]