ژانویه 2021

عمق فلزیاب

توسط |2021-01-25T11:56:54+03:30ژانویه 25th, 2021|فلزیاب|

عمق فلزیاب وابسته به نوع طراحی مدار ان فلزیاب میباشد یا تعیین کننده توان عمق فلزیاب شرایط طراحی مدار ان فلزیاب است و عمق فلزیاب یا تشخیص فلزات یا هدف در عمق به نوع مدار [...]