نوامبر 2022

فلزیاب فرکانسی میدان خاصیت بار الکتریکی مثبت نفوذ عمق

توسط |2022-11-29T12:01:40+03:30نوامبر 29th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

خاصیت حرکت فرکانس به دلیل شرایط میدان های الکتریکی با بار الکتریکی مثبت با توان بالا و میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی بسیار پائین که میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را شکل [...]