فوریه 2021

فلزیاب ذرات انرژی حاصل

توسط |2021-02-19T21:39:52+03:30فوریه 19th, 2021|فلزیاب|

حاصل ذرات انرژی منابع متفاوت یا ناسازگار در صورتیکه بر یکدیگر نیرو وارد نموده میتواند انباشتگی ذرات منابع در یک محدوده را شکل دهد و در اثر ایجاد جریان با یکدیگر وضعیت پر فشاری را [...]