نوامبر 2021

کار فلزیاب برای تفکیک در عمق

توسط |2021-11-14T14:42:44+03:30نوامبر 14th, 2021|فلزیاب|

موضوع اینکه یک یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتواند گنج طلا را پیدا نماید در یابنده ها مطرح نیست و نمیتوان هیچ یابنده ای از دسته مغناطیسی یا فرکانسی را [...]