سپتامبر 2022

فلزیاب جلوگیری از خطا در تشخیص

توسط |2022-09-28T21:41:40+03:30سپتامبر 28th, 2022|فلزیاب|

جلوگیری از خطا ابتداء به نوع طراحی مدار وابسته است اگر فلزیاب فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم باشد مدار خود سیستم فرکانسی میتواند انواع خطا ها را [...]