می 2024

یون یاب

توسط |2024-05-09T20:57:04+04:30می 9th, 2024|یون یاب|

یونیاب تفکیک طلا یون یاب در اصل توان تشخیص تراکم یونی را دارد و یونیاب برای تشخیص و تفکیک طلا و نقره کیفیت و کارایی ندارد و یونیاب در روش تشخیص فلزات بخصوص طلا و [...]

آوریل 2024

خطای یون یاب

توسط |2024-04-07T12:40:08+04:30آوریل 7th, 2024|یون یاب|

یون یاب اصلاً آشکار ساز میدان فلزات یا فلزیاب نیست که علت خطای یون یاب در تشخیص طلا و انواع فلزات مورد بررسی قرار بگیرد یون یاب در اصل تشخیص تراکم یونی را دارد که [...]

مارس 2024

مگنتومتر طلا را تفکیک  

توسط |2024-03-17T17:58:51+03:30مارس 17th, 2024|مگنتومتر|

مگنتومتر مگر طلا را تشخیص میدهد مگنتومتر از نام آن مشخص است و معنی مگنت در اصل مغناطیس است و میدانید که طلا مغناطیس ندارد در نتیجه مگنتومتر طلا جدید یا طلا قدیمی را تشخیص [...]

فوریه 2023

روش ساخت یون یاب طلا

توسط |2023-02-01T19:22:19+03:30فوریه 1st, 2023|فلزیاب|

روش ساخت یون یاب طلا روش ساخت یون یاب طلا باید طبق اصول جریان علمی باشد و در زمان تست بر روی طلا باید یون یاب بتواند عملی یون بسیار پایین طلا را تشخیص دهد که [...]