فوریه 2021

فلزیاب عوامل ایجاد خطا

توسط |2021-02-11T10:46:41+03:30فوریه 11th, 2021|فلزیاب|

عوامل متفاوتی میتواند در کار فلزیاب یا رادار زمینی دستی ایجاد خطا نماید و منابع یا تغییرات زمین یا حتی ان دسته فلزات پوسیده یا مواد معدنی میتواند در تشخیص فلزیاب یا رادار زمینی دستی [...]