اکتبر 2022

ردیاب خوراکی جیوه ای خطا تفاوت ذرات نمونه و هدف

توسط |2022-10-21T13:05:25+03:30اکتبر 21st, 2022|ردیاب خوراکی|

ردیاب خوراکی از نوع آنتنی یا شاقولی در قوانین مولکولیشن مربوط به استاتیک در مغناطیس عمل میکند در ردیاب خوراکی عمل جابجائی ذرات بار الکتریکی بین نمونه خوراک با هدف مورد نظر در حالت استاتیک [...]