مارس 2024

فلزیاب اثر دما هوا

توسط |2024-03-08T18:40:36+03:30مارس 8th, 2024|فلزیاب|

دما هوا بسیار سرد یا دما هو بسیار گرم باشد در عملکرد هر نوع فلزیاب یا یابنده یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب آنتنی (مکان یاب دوربرد) اثر مستقیم [...]

حذف ذرات با شاقول

توسط |2024-03-03T17:31:10+03:30مارس 3rd, 2024|ردیاب خوراکی|

حذف ذرات با شاقول اصول پایه ای علمی ندارد زیرا شاقول دارای تشخیص بیشتر به سمت اصول مغناطیس است و در صحنه کار اصلی میدان های پرفشار از ذارت بار الکتریکی منفی بسیار زیاد است [...]

حذف ذرات با نمک

توسط |2024-03-03T16:41:07+03:30مارس 3rd, 2024|دسته‌بندی نشده|

هر نوع یابنده یا فلزیاب پیشرفته تفکیک دار که با اصول فرکانس و مدارات رادار با فرکانس پایین یا مولتی فرکانس عمل مینماید در اصول تفکیک و تبعیض با عدد وی دی ای در ادیت [...]

فوریه 2023

ژانویه 2023

اصول ردیاب زدن

توسط |2023-01-22T19:51:38+03:30ژانویه 22nd, 2023|ردیاب طلا|

اصول ردیاب زدن در جریان مختصات یابی شرایط خاص و علمی و عملی خود را دارد و کار علمی و عملی با فلزیاب آنتنی یا ردیاب آنتنی زمانی قابلیت کاربردی دارد که مدار آن ردیاب [...]

فلزیاب و رادار فرکانسی نحوه تشخیص خطا زمین و منابع

توسط |2023-01-10T21:17:59+03:30ژانویه 10th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

نحوه تفکیک و جداسازی در رادار فرکانسی و یابنده فرکانسی با حذف اختلال میدان های دیگر در انتشار به نسبت بازتاب طبق خواص فرکانسی است و برای تشخیص خطا منابع دیگر یا خطا زمین که [...]