دسامبر 2023

فلزیاب اصول عملی

توسط |2023-12-03T12:38:07+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

اصول عملی کار یک فلزیاب پیشرفته یا یابنده پیشرفته در این است که شرایط طراحی مدار آن فلزیاب یا یابنده خصوصیات آشکار سازی میدان فلزات را داشته باشد و مهمتر این است که یک فلزیاب [...]

مارس 2021