سپتامبر 2020

فلزیاب مغناطیسی جریان حرکت نیرو

توسط |2020-09-20T16:29:22+04:30سپتامبر 20th, 2020|فلزیاب|

در اثر فشار الکترون و بار الکتریکی مربوط به میدان مغناطیس سرجستجوگر فلزیاب مغناطیسی به موقعیت مغناطیس و منابع و بار الکتریکی منابع و مواد معدنی زمین بطور طبیعی تغییرات بین جریان مغناطیسی زمین و [...]