فوریه 2022

فلزیاب پالسی مغناطیسی تفاوت ذرات با هدف

توسط |2022-02-27T14:56:04+03:30فوریه 27th, 2022|فلزیاب پالسی|

فلزیاب های مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی فقط میتواند تشخیص دهد که یک منبع غیر اهنی یا اهنی است البته میتوان ابراز نمود که یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی به جریان میدان ها که دارای بار [...]