دسامبر 2020

خطا ردیاب خوراکی

توسط |2020-12-15T19:07:28+03:30دسامبر 15th, 2020|فلزیاب|

اختلال در تشخیص ردیاب خوراکی یا جیوه ای فلزیاب خوراکی یا ردیاب جیوه ای برای تشخیص مرکز هدف یا فلز مورد نظر که به دسته ان وصل شده است با تغییر تشخیص روبرو شده و [...]