ژانویه 2022

فلزیاب نوع خطا

توسط |2022-01-05T11:45:43+03:30ژانویه 5th, 2022|فلزیاب|

عواملی که میتواند فلزیاب یا معدن یاب یا رادار زمینی دستی را با شرایط اشتباه در تشخیص روبرو نماید متعدد است و هر نوع یابنده مغناطیسی یا فرکانسی میتواند در زمان تمرین یا در صحنه [...]