دسامبر 2023

فلزیاب تفکیک میدان طلا

توسط |2023-12-03T14:09:15+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

فلزیاب یا یابنده از هر نوع که باشد طبق اصول علمی باید در حین تست قدرت تفکیک و تبعیض فلزات را داشته باشد بویژه توان تفکیک و تبعیض طلا را در عمق داشته باشد

دسامبر 2021

اکتبر 2020

فلزیاب مغناطیسی ولتاژ سرجستجوگر

توسط |2020-10-27T16:55:54+03:30اکتبر 27th, 2020|فلزیاب مغناطیسی|

در فلزیاب مغناطیسی که با تغییرات در میدان مغناطیس سرجستجوگر از خود واکنش نشان می دهد یا با تغییر فاز روبرو میگردد در جهت ایجاد توان تشخیص میتوان میزان شدت ولتاژ و جریان ولتاژ در [...]