مارس 2024

ژانویه 2024

فلزیاب با تفکیک در عمق زیاد

توسط |2024-01-07T10:41:52+03:30ژانویه 7th, 2024|فلزیاب|

هر نوع یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب تصویری اسکنردار یا فلزیاب آنتنی (همان مکان یاب دوربرد) در صورتی [...]

ژانویه 2022

مگنتومتر یون یاب فلزات مغناطیس غالب

توسط |2022-01-07T16:58:23+03:30ژانویه 7th, 2022|مگنتومتر تصویری|

فلزات مغناطیسی یا منابع یا مواد مغناطیسی که دارا بار الکتریکی منفی میباشند و آهنربا آنها را جذب مینماید و دچار تغییرات و پوسیدگی میشوند در کل تحت تاثیر دیگر میدان های مغناطیسی و الکتریکی [...]