دسامبر 2021

فلزیاب حالت خطا در تشخیص

توسط |2021-12-04T17:52:57+03:30دسامبر 4th, 2021|فلزیاب|

وجود منابع متفاوت و فلزات پوسیده و تغییرات حالت اولیه زمین در صحنه کار میتواند اشتباه در واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و منابعی مانند شیشه و سیلیس و [...]