می 2024

آوریل 2024

اسکنر جی پی ار

توسط |2024-04-12T21:24:41+04:30آوریل 12th, 2024|مگنتومتر|

مگنتومتر یون یاب طلا نمیگیرد اسکنر جی پی ار که بیشتر مواقع از نوع مگنتومتر یا یون یاب یا تسلا است و با این نام اسکنر جی پی ار ارائه میگردد اصلاً از نظر علمی [...]

ژانویه 2024

فلزیاب فرکانسی تغییر تنظیمات سطح و حجم صحنه کار اصلی

توسط |2024-01-01T21:06:44+03:30ژانویه 1st, 2024|فلزیاب فرکانسی|

تنظیمات سطح و حجم در صحنه کار اصلی بر روی اهداف بزرگ تعیین میگردد بخصوص برای فلزات دیا مغناطیس مانند طلا و نقره در شرایط صحنه کار اصلی از تنظیمات ترشهولد سطح و حجم بر [...]

فوریه 2022

فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی

توسط |2022-02-06T18:58:50+03:30فوریه 6th, 2022|فلزیاب تصویری|

تفکیک در یابنده برای افزایش توان تفکیک طلا و فلزات در عمق نیازمند داشتن مدار طبق طراحی فرکانس میباشد و فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی در اصل یک فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT و [...]

ژانویه 2022

فلزیاب تفکیک دار منابع هم شکل

توسط |2022-01-09T09:57:41+03:30ژانویه 9th, 2022|فلزیاب|

فلزات یا منابع یا اهداف میتوانند شرایطی از سیگنال یا مغناطیس یا الکتریکی را از خود تابش نماید که شرایطی شبیه سیگنال طلا یا فلز مورد نظر باشد و کربن و سیلیکات آلومینیوم و کلسیم [...]

دسامبر 2021

فلزیاب حالت خطا در تشخیص

توسط |2021-12-04T17:52:57+03:30دسامبر 4th, 2021|فلزیاب|

وجود منابع متفاوت و فلزات پوسیده و تغییرات حالت اولیه زمین در صحنه کار میتواند اشتباه در واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و منابعی مانند شیشه و سیلیس و [...]