آوریل 2021

فلزیاب مغناطیسی اثر تغییرات

توسط |2021-04-13T16:59:45+04:30آوریل 13th, 2021|فلزیاب مغناطیسی|

از انجا که زمین دارای تغییرات مغناطیسی و وجود تغییرات کربنی متفاوت از منابع و مواد معدنی و فلزات پوسیده یا مصالح ساختمانی یا تغییرات درست بشری میباشد میتواند توان فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی [...]