ژانویه 2022

مگنتومتر یون یاب فلزات مغناطیس غالب

توسط |2022-01-07T16:58:23+03:30ژانویه 7th, 2022|مگنتومتر تصویری|

فلزات مغناطیسی یا منابع یا مواد مغناطیسی که دارا بار الکتریکی منفی میباشند و آهنربا آنها را جذب مینماید و دچار تغییرات و پوسیدگی میشوند در کل تحت تاثیر دیگر میدان های مغناطیسی و الکتریکی [...]