می 2022

اسکنر تصویری بدون فرکانس

توسط |2022-05-11T11:02:53+04:30می 11th, 2022|فلزیاب|

بیشتر فلزیاب تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری یا دستگاه تصویری ارائه میگردد در اصل فلزیاب تصویری با اصول تشخیص خواص فرکانسی و طراحی شده طبق اصول رادار نمی باشد زیرا مداراین نوع فلزیاب ها از [...]