دسامبر 2021

فلزیاب عامل خطا پوسیدگی

توسط |2021-12-28T16:18:10+03:30دسامبر 28th, 2021|فلزیاب|

عامل خطا در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا یابنده ها متفاوت است و یکی از عوامل ایجاد کنده خطا پوسیدگی فلزات مغناطیسی یا تغییر جریان انرژی فلزات غیر مغناطیس یا منابع [...]