ژانویه 2022

اکتبر 2021

فلزیاب کار مهم عملیاتی

توسط |2021-10-01T20:41:39+03:30اکتبر 1st, 2021|فلزیاب|

در مناطقی که اهداف یا فلزات یا طلا در صحنه کار اصلی وجود دارد کار مهم در عملیات جستجو تعیین وضعیت هدف در ان محدوده است و اپراتور یا کاربر در تعیین مرکز هدف یا [...]