ژانویه 2022

فلزیاب برای تشخیص هدف از ذرات

توسط |2022-01-15T13:17:03+03:30ژانویه 15th, 2022|فلزیاب|

هر منطقه ای میتواند شرایط متفاوتی با منطقه دیگر از نظر وضعیت نوع مواد معدنی و منابع دارا باشد و این تفاوت در نحوه تنظیمات برای تشخیص منابع مزاحم یا ذرات مزاحم یا شرایط میدان [...]

نوامبر 2020