نوامبر 2020

فلزیاب مغناطیسی تغییر بار الکتریکی میدان مغناطیس

توسط |2020-11-01T09:09:24+03:30نوامبر 1st, 2020|فلزیاب|

فلزیاب مغناطیسی برای تشخیص فلزات از طریق بار الکتریکی با تغییر شکل دهی میدان مغناطیس در وضعیت تفاوت ولتاژ روبرو شده و در صورت تغییر ولتاژ از طریق تنظیمات برای افزایش شدت حساسیت میدان مغناطیس [...]