آوریل 2024

مارس 2024

فلزیاب اثر دما هوا

توسط |2024-03-08T18:40:36+03:30مارس 8th, 2024|فلزیاب|

دما هوا بسیار سرد یا دما هو بسیار گرم باشد در عملکرد هر نوع فلزیاب یا یابنده یا جی پی ار یا رادار نفوذ کننده به زمین یا فلزیاب آنتنی (مکان یاب دوربرد) اثر مستقیم [...]