نوامبر 2022

فلزیاب تصویری ارتباط نرم افزار با مدار مادر

توسط |2022-11-06T19:12:40+03:30نوامبر 6th, 2022|فلزیاب تصویری|

نوع نرم افزار فلزیاب تصویری زمانی دارای اهمیت میگردد که مدار اصلی یا مدار یابنده تصویری یا فلزیاب تصویری بتواند طلا را در عمق تفکیک نماید و زمانیکه مدار اصلی یابنده یا فلزیاب یا رادار [...]