ژانویه 2024

فلزیاب پیشرفته اپراتور خوب

توسط |2024-01-16T11:14:01+03:30ژانویه 16th, 2024|فلزیاب|

اپراتور خوب زمانی حرفه ای بودن ان برای موفقیت در صحنه کار اصلی برای مشخص نمودن هدف اصلی مورد بحث است که آن فلزیاب یا یابنده در مرحله اول در دسته فلزیاب های پیشرفته و [...]

دسامبر 2021

فلزیاب حالت خطا در تشخیص

توسط |2021-12-04T17:52:57+03:30دسامبر 4th, 2021|فلزیاب|

وجود منابع متفاوت و فلزات پوسیده و تغییرات حالت اولیه زمین در صحنه کار میتواند اشتباه در واکنش فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید و منابعی مانند شیشه و سیلیس و [...]