آوریل 2021

فلزیاب اندازه فلزات منابع

توسط |2021-04-29T17:20:16+04:30آوریل 29th, 2021|فلزیاب|

اندازه فلزات یا منابع که از نظر سطح و حجم یا ابعاد بزرگتر یا کوچکتر هستند میتواند بر روی بازتاب سیگنال علائم یا بار الکتریکی یا شرایط میدان مغناطیس یا میدان الکتریکی پدید امده در [...]